Dokle pogled seže
Ivanov
Moja fabrika

Savet festivala

predsednik

Tihomir Petković, gradonačelnik Užica

potpredsednik

Ljubomir Simović, književnik, akademik SANU