Dokle pogled seže
Ivanov
Moja fabrika
Rate this item
(0 votes)

Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd

Milena Marković
Režija Slobodan Unkovski

Rate this item
(0 votes)

Atelje 212, Beograd

Maja Pelević
Režija Goran Marković

Rate this item
(0 votes)

Novosadsko pozorište - Ujvidéki Szinház

po romanu Nandora Giona "Kormorani se još nisu vratili" (scenska adaptacija Kata Djarmati i Kinga Mezei)
Režija Kinga Mezei

Rate this item
(0 votes)

Narodno pozorište Niš

Hadi Kurić
Režija Irfan Mensur

Rate this item
(0 votes)

Narodno pozorište Sombor

Jovan Sterija Popović
Režija Gorčin Stojanović

Rate this item
(0 votes)

Beogradsko dramsko pozorište, Beograd

Ivan Viripajev
Režija Anja Suša

Rate this item
(0 votes)

Srpsko narodno pozorište, Novi Sad

Viljem Šekspir
Režija Predrag Štrbac

Rate this item
(0 votes)

Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd

Aleksandar Nikolajevič Ostrovski
Režija Egon Savin